Nikoleta Luxury Villa

meanwhile you can check our hotel Here

Thassos, Limenas Greece Nikoleta Sidiropoulou P: +30.25930.22022 nikoletaluxuryvilla@gmail.com